powrót


1. Przesyłka powinna być zapakowana w odpowiednio wytrzymałe opakowanie, tak aby upuszczona z wysokości pasa kuriera nie uszkodziła się.

2. Opakowanie zewnętrzne nie może uszkadzać innych paczek.

3. Przesyłka powinna być maksymalnie wypełniona przez zawartość, w przypadku niedoboru zawartości w stosunku do rozmiarów opakowania powinny być zastosowane wypełniacze, aby uniemożliwić poruszanie sie przedmiotów w paczce.

4. Na przesyłce powinien być napisany adres nadawcy, odbiorcy i aktualne numery telefonów, nie odpowiadamy za opóźnienia spowodowane brakiem tych danych.

5. Przesyłka powinna być zamknięta i zabezpieczona skutecznym środkiem umożliwiające jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.

6. Przesyłka powinna być opisana, gdy wymaga tego jej zawartość poprzez oznakowanie np UWAGA SZKŁO , GÓRA DÓŁ itd.

7. Przesyłka nie może zawierać narkotyków, sterydów, środków psychotropowych, produktów tytoniowych, alkoholi, pieniędzy, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, broni, "dopalaczy" oraz wszystkich innych rzeczy niezgodnych z prawem.

8. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za tzw "śmierdzące paczki", potłuczone słoiki itd (powinny być one odpowiednio zapakowane).

9. Opłata za przesyłki oraz inne usługi związane z ich obsługą ustalana jest wg aktualnie obowiązującego cennika i płatna jest gotówką w momencie nadania lub doręczenia.

10. W przypadku przeniesienia przez nadawce obowiązku opłacenia przesyłki na adresata, nadawca zobowiązuje się w przypadku odmowy lub braku możliwości zapłaty przez adresata, do uregulowania wszelkich opłat związanych z wysyłką.

11. Przy podawaniu przedmiotów wartościowych powinne być one pokazane kurierowi podczas nadawania oraz wypisane na liście przewozowym.

12. Przy podawaniu nowego sprzętu elektornicznego, przesyłke należy otworzyć i pokazać kurierowi wraz z rachunkiem (inaczej przesyłka zostanie wysłana na własną odpowiedzialność nadawcy).

13. Zastrzegamy sobie możliwość do sprawdzenia zawartości przesyłki (paczki) w celu wyeliminowania zawartości wymienionej w punktach wyżej.

14. Nie zastosowanie sie do wyżej wymienionych zasad pakowania skutkuje negatywnym rozpatrzeniem ewenutalnych reklamacji.